تاثیر ساعت هوشمند بچه گانه پسرانه بر روی کسب و کار طراحان سایت

بیشتر اوقات، والدین به دنبال ابزارهایی هستند که مکان کودک را تعیین می کند، این ویژگی در تمامی ساعت هوشمند بچه گانه پسرانه وجود دارد، اما در بسیاری از مدل ها به گونه ای متفاوت عمل می کند.

اصل اساسی تعیین موقعیت جغرافیایی با استفاده از ماژول GPS و ارسال آن به والدین است، داده ها از طریق ارتباط تلفن همراه به تلفن والدین ارسال می شود، برای درک نحوه انتخاب ساعت کودک با GPS، باید راه های مختلف خواندن مکان را در نظر بگیرید.

دقیق ترین روش برای تعیین موقعیت جغرافیایی GPS ذکر شده است، داده ها را با خطای تنها 5-50 متر در هوای آزاد می خواند. نقطه ضعف این روش دقت کم در داخل خانه است – خطا تا 500 متر است.

برای اطمینان بیشتر مختصات دریافتی، یک اسکنر LBS و Wi-Fi نیز در بهترین ساعت های هوشمند کودکان تعبیه شده است، Wi-Fi مختصات داخل و خارج را مشخص می کند.

حتی از شبکه های محافظت شده با رمز عبور ارتباط برقرار می کند، بنابراین مکان را در یک شهر بزرگ به دقت تعیین می کند، اگر شبکه Wi-Fi در اتاق کم باشد یا وجود نداشته باشد، خطای داده به طور قابل توجهی افزایش می یابد.

LBS (سرویس مبتنی بر مکان) با نزدیکترین برج سلولی ارتباط برقرار می کند و مکان را از روی آن تعیین می کند، کارایی این روش خواندن داده های جغرافیایی تحت تأثیر اپراتور تلفن قرار می گیرد: هر چه تعداد برج ها در شهر بیشتر باشد، مختصات دقیق تر است، بدون Wi-Fi و GPS داده های LBS نادرست است.

ساعت های هوشمند برای کودکان خردسال از طریق شبکه 2G کار می کنند، آنها فقط ردیابی موقعیت جغرافیایی و تماس های داخلی دارند، دسترسی به اینترنت وجود ندارد.

اگر نه تنها یک ساعت مچی که بتوانید از آن برای ردیابی فرزند خود استفاده کنید، بلکه یک ابزار کامل را انتخاب کنید، در این صورت امکان برقراری ارتباط با شبکه 3G به شما کمک خواهد کرد، میزان اینترنت و ترافیک صوتی مورد نیاز بستگی به نیاز دارد.