درب ضد سرقت شاهرود که از افراد ناشناس عکس می گیرد

این نام به داستانی باستانی اشاره دارد که حکایت از اختراع جاسوسان بلغارستان در زمان جنگ سرد برای نفوذ به سفارتخانه ها و مکان های استراتژیک دشمن دارد.

امروزه این روش توسط سازمان‌های کوچک، بیش از همه از اروپای شرقی، که بین شهرها و شهرک‌ها پرسه می‌زنند.

دزدی‌های مبتکرانه را در آرامش کامل می‌سازند، درب ضد سرقت شاهرود را حتی با قفل‌های دوتایی، ظاهراً برای محافظت از خانه‌ها نقض می‌کنند، دوباره ابداع کرده‌اند.

شگفت‌انگیز این است که تکنیک کلید بلغاری اجازه می‌دهد تا درهای زره‌دار با تکرار کلید اصلی تنها در چند حرکت باز شوند، بنابراین بدون نیاز به شکستن: از این رو پدیده “سرقت بدون سرقت” تعمید می‌یابد.
چگونه کار می کند کلید بلغاری ابزاری است که به شما امکان می دهد مشخصات کلید یک قفل دو لقمه ای را بدون داشتن کلید اصلی و بدون جدا کردن قفل بازسازی کنید.

قفل بلغاری می تواند از دو ابزار تشکیل شود، یک تانسور و یک کلید نرم، یا یک ابزار واحد که هر دو عملکرد را یکپارچه می کند.

در هر دو مورد، عملکرد یکسان است: کشنده، کالسکه قفل را منقبض می کند، همانطور که کلید معمولاً هنگام چرخاندن آن انجام می دهد، پس از آن کلید نرم وارد می شود، که هندسه ای سازگار با هندسه کلید اصلی و دندانه هایی دارد که دارای آن هستند.

توانایی حرکت با تکان دادن کمی تانسور و کلید نرم، ارتعاشات دندانه های کلید نرم را حرکت می دهند تا جایی که موقعیت مربوط به دندانه های کلید اصلی را به خود بگیرند.

به این ترتیب نیمی از کلید دو بیتی به دست می آید. برای بدست آوردن نیمه دیگر، باید عملیات نیمه دوم پروفایل را تکرار کنید.

برای پذیرش کوکی های بازاریابی و فعال کردن این محتوا کلیک کنید
قفل ها رایج ترین مانعی هستند که با مهاجمی که می خواهد آنچه را که ما داریم تصاحب کند، مقابله می کند. تکنیک های سرقت زیادی وجود دارد و بسیاری از اسرار تجارت هستند که متخصصان جرم و جنایت هرگز فاش نمی کنند.
کلید بلغاری یک سیستم مبتکرانه برای سرقت خانه ها و آپارتمان ها در حال گسترش است: کلید بلغاری.