ساعت dream زنانه که بیشترین عمر را دارد

4. حرکت ساعت بهتر عمل می کند
از آنجایی که شما به عنوان یک راست دست بیشتر راست دست هستید، حرکات بیشتری را با دست غالب خود انجام خواهید داد و این می تواند یک حرکت خودکار ساعت را که ضرب و شتم بیشتر و کشش بیشتری نیاز دارد، به چالش بکشد.

در عوض، قرار دادن ساعت dream زنانه روی مچ دست که کمتر از آن استفاده می‌شود، به ما امکان می‌دهد ساعت را بیشتر حفظ کنیم.

5. آن را از آسیب محافظت کنید
با توجه به آنچه ما می دانیم، ساعت بهتر روی مچ دست نگه می دارد تا اینکه تمام تلاش را انجام ندهد.

و همچنین درست است که این گونه فکر کنیم، زیرا اگر از یک دست بیش از حد استفاده کنیم، مچ دست بسیار بیشتر در معرض حوادث کوچک و بزرگ قرار می گیرد.

فرض کنید داریم گاز می گیریم یا دیواری را رنگ می کنیم.

یک قطره بنزین یا رنگ خیلی راحت تر می تواند قاب یا دستبند مدلی را که روی مچ دست غالب زده بودیم خراب کند.

بنابراین آنچه ما فهمیدیم این است که اصلاً این آداب نیست که قاعده ای را بر روی بهترین مچ برای بستن ساعت اعمال می کند، بلکه واقعاً بحث راست دست یا چپ دست بودن است.

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، باید گفت که برخی از برندها ساعت را برای چپ دست ها می سازند، بنابراین برای کسانی که از ساعت در سمت راست استفاده می کنند دکمه ها و تاج آن به صورت معکوس است، اما اینها جدا هستند. موارد

در دنیای راست دست ها، توجه چندانی به چپ دست ها نمی شود. دقیقاً به همین دلیل به نظر می رسد که نگه داشتن ساعت به سمت چپ یک هنجار باشد، اما این فقط یک عادت راست دست است که بدیهی است در برنامه نویسی آلارم و زمان با دست راست و تاج در سمت راست قاب دارای مزیت است.