لنت ترمز جلو پراید امکو تحولی بزرگ در پراید های جدید

ترمزهای درام شایستگی شناخت بیشتری نسبت به آنچه در این مقاله ارائه خواهم کرد، دارند، اما به دلیل قابلیت سرویس دهی برتر، رد حرارت، و شیوع ترمزهای دیسکی در صنعت، تمرکز بر این موضوع خواهد بود. اجزای اصلی عبارتند از:

1. روتورهای
ترمز روتور لنت ترمز جلو پراید امکو دیسک چرخشی است که با چرخ می چرخد. این به عنوان منبعی برای دفع انرژی و تبدیل انرژی جنبشی به گرما استفاده می شود. مانند تمام اجزای ذکر شده در اینجا، در هر چرخ یکی وجود خواهد داشت.

2. کالیپرهای ترمز
این یک دستگاه نصب شده است که شامل یک پیستون داخلی است که به لنت ترمز فشار وارد می کند.

فشار زمانی رخ می دهد که روی پدال ترمز فشار دهید و مایع ترمز را به داخل پیستون فشار دهید که لنت ترمز را در مقابل روتور قرار می دهد و باعث کاهش سرعت خودرو و ایجاد گرما می شود.

3. لنت ترمز لنت
ترمز یک بخش پوشیدنی است که با روتور ترمز تماس می گیرد. فشار لنت ترمز بر روی روتور ترمز، همراه با دیفرانسیل سرعت، چیزی است که به خودروی شما اجازه می دهد سرعت خود را کاهش دهد.

4. خطوط ترمز خطوطی
هستند که برای تامین روغن ترمز به کالیپرهای ترمز استفاده می شوند. هنگامی که پدال ترمز را فشار می دهید، مایع ترمز را تحت فشار قرار می دهد که از طریق خطوط به هر یک از چهار چرخ حرکت می کند تا تماس نیرومندی بین لنت ترمز و روتور ترمز ایجاد کند.

توضیح مهندسی: سیستم های ترمز و نحوه بهبود عملکرد توقف – تنظیم
2. چرا باید ترمز را بهبود بخشید؟
دو دلیل اصلی وجود دارد که چرا باید عملکرد ترمز خودرو خود را بهبود بخشید:

1. کمبود قدرت توقف
خودرو دارای گشتاور ترمز کافی برای قفل کردن چرخ ها در سرعت هایی که می رود (یا نزدیک شدن به قفل کردن چرخ ها، ایجاد حداکثر نیروهای کاهش سرعت) را ندارد.